X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
هدفمندکردن یارانه‏ها سال‌ها جزو آرزوها بود - اصحاب نیوز
عناوین ویژه
هدفمندکردن یارانه‏ها سال‌ها جزو آرزوها بود
هدفمندکردن یارانه‏ها جزو آرزوها بود


از مسأله عدالت دست برندارید، این قضیه عدالت را دنبال کنید، مسأله فسادستیزى، حمایت از طبقات ضعیف، ساده‏زیستى، نگاه به مناطق دوردست و محروم، توجه به مشکلات گوناگون مردم (را دنبال کنید). این‏ها اصولى است که اگر رعایت بشود و بر این‏ها پاى فشرده بشود، هم خدا را راضى مى‏کند، هم مردم را از هر مسؤول و از هر نظامى خشنود و دلشاد مى‏کند. این‏ها را ادامه بدهید.

عدالت فقط عدالت در مسائل اقتصادى نیست، یک بخش عمده‏اش مسأله اقتصاد است. در قضاوتها، در داورى‏ها، در نگاه‏ها، در نظرها، در اظهارات، در موضعگیرى‏ها، همه بایستى شاخص عدالت را در نظر داشته باشیم. از همه مبتلابه‏تر، همین مسأله عدالت اقتصادى و عدم توزیع عادلانه ثروت عمومى و درآمد عمومى ملى بین آحاد جامعه است که نمونه‏هاى فراوانى دارد که زیاد است و یکى‏اش همین یارانه‏ها است که ما خودمان یارانه مى‏دهیم، به فقیر کمتر مى‏دهیم، به غنى بیشتر مى‏دهیم! الان اینجور است. الان یارانه‏هایى که دولت دارد مى‏دهد، بیت‏المال دارد مى‏دهد، به فقرا داریم کمتر یارانه مى‏دهیم، به اغنیاء بیشتر داریم مى‏دهیم. این هدفمندکردن یارانه‏ها که مطرح شده، واقعا یک امر مهمى است. سالها است که این جزو آرزوها است، جزو کارها است. بنده در دولتهاى قبل، دو سه مرتبه کتبا و شفاها به دولتها گفته‏ام، منتها دنبال این نمى‏رفتند، کار سختى است، کار پردردسرى است. همین طور ترجیح مى‏دادند که بماند. حالا این دولت دنبال این کار رفته. بالاخره باید این را دنبال کنید، کار ظریفى هم هست.

جرأت اقدامش باارزش است‏
این مسأله طرح تحول که دولت مطرح کرد، این هم از همان کارهاى بزرگ و از همان کارهایى است که جرأت اقدام به آن کار، خودش باارزش است. همین مسأله هدفمندکردن یارانه‏ها، واقعا چیز خیلى مهمى است، در دولتهاى قبل هم مطرح بوده، بارها صحبت شده بود و گفته شده بود، منتها پیشرفت نمى‏کرد یا مشکلاتى که در قضیه بانکها و مالیات و بیمه و گمرک و سایر چیزهایى که در بخشهاى مختلف این طرح تحول وجود دارد، کارهاى بسیار بزرگ و مهمى است، حتما هم باید انجام بگیرد.

هدفمندکردن یارانه‏ ها؛ بخشى از طرح تحول اقتصادى‏
در زمینه مسائل اقتصادى کارهاى خوبى انجام گرفته. خوب است که این گزارش را در معرض اطلاع عموم بگذارید، یعنى چیزى باشد که همه این گزارش دولت را در زمینه کارهایى که انجام گرفته، بشنوند. آنچه من رویش تکیه مى‏کنم، همین طرح تحول اقتصادى است که در دولت نهم مطرح شد. الان هدفمندکردن یارانه‏ها که یک بخشى از آن طرح تحول بود، (در حال اجراشدن است)، همه هم متفق‏القولند - اگرچه حالا در کیفیت اجرا ممکن است اختلاف نظرهایى باشد - لیکن بخشهاى دیگر طرح تحول اقتصادى که درباره نظامهاى پولى و بازرگانى و گمرکى و امثال این‏ها بود، نباید مغفول‏عنه قرار بگیرد، آن‏ها هم بایستى حتما دنبال شود. طرح تحول اقتصادى، کار مهم و بزرگى بود. ما توصیه مى‏کنیم، از جمله چیزهایى که از بین راه برنگردید، همین طرح تحول اقتصادى است، آن را واقعا دنبال کنید.

سال همت مضاعف و کار مضاعف
ما امسال را "سال همت مضاعف و کار مضاعف " عرض کردیم، یعنى همت برتر و کار بیشتر. عرصه‏هاى گوناگونى وجود دارد. (یکى از این عرصه‏ها) همت مضاعف و کار مضاعف در استفاده بهینه از منابع موجود کشور و امکاناتى (است) که وجود دارد؛ از همه آن چیزهایى که مى‏تواند براى سازندگى کشور در دورانهاى آینده مورد استفاده قرار بگیرد یا زندگى عمومى مردم را رفاه و رونق ببخشد، باید حداکثر استفاده بشود، یعنى همان چیزى که یکى از ارکانش اصلاح الگوى مصرف است.
از آب در کشور استفاده بهینه بشود. ما امروز از آب در کشور استفاده بهینه نمى‏کنیم. سال گذشته که بنده مسأله اصلاح الگوى مصرف را مطرح کردم، پژوهشگران کشورمان تحقیق کردند، به ما اطلاع دادند که اگر آبى که در کشور مصرف مى‏شود، ده درصد آن صرفه‏جویى شود، این ده درصد به قدر تمام استفاده‏اى است که امروز براى شرب خانگى و براى صنعت مورد استفاده قرار مى‏گیرد. امروز نود درصد آب کشور در بخشهاى کشاورزى مصرف مى‏شود؛ مصرف غلط، مصرف اسراف‏آمیز. ده درصد دیگر براى آب شرب و براى صنعت و براى مصارف گوناگون به کار مى‏رود، یعنى اگر در کار کشاورزى، ده درصد صرفه‏جویى کنیم، مقدار مصرف شرب و صنعت و امثال این‏ها به دو برابر خواهد رسید، اینقدر مسأله مهم است. مسأله مصرف برق و مصرف حاملهاى انرژى - بنزین، گازوئیل - هم مهم است. این لایحه هدفمندکردن یارانه‏ها که مطرح شده است، ناظر به این مسائل است.

هدفمندکردن یارانه‏ ها؛برخوردارى بیشتر محرومین

مسأله هدفمندکردن یارانه‏ها ناشى از تجربه بلندمدت نخبگان کشور است که در طول این سالها به این نقطه رسیده‏اند که یارانه‏هایى که از کیسه بیت‏المال - یعنى از جیب عموم مردم - بیرون مى‏رود و به عموم تعلق مى‏گیرد، بیشتر متوجه قشرهایى بشود که نیاز آن‏ها بیشتر است، یعنى قشرهاى محروم و طبقات متوسط به پائین جامعه از بیت‏المال و از کیسه عمومى ملت بیشتر برخوردار شوند تا طبقات بسیار مرفه و کسانى که در حقیقت احتیاجى هم به این یارانه‏ها ندارند. رسیدن به این حقیقت و تصمیم و عزم راسخ بر اجراى آن، ناشى از تجربه طولانى‏مدتى است که در طول این سالها متراکم شده است و به مرحله عمل درآمده است.

همه باید کمک کنند
در مسائل اقتصادى اگرچه محور فعالیت اقتصادى و تصمیم‏گیرى‏هاى اقتصادى دولت است، اما بقیه قوا هم خیلى نقش دارند، قوه قضائیه هم نقش دارد، قوه مقننه هم نقش دارد. آن‏ها باید به وظائفشان در این زمینه‏ها عمل کنند، کمک کنند. بخش خصوصى و دستگاه‏هاى مرتبط با بخش خصوصى مثل اتاقهاى بازرگانى و امثال این‏ها و بعضى از بنیادهایى که هستند، این‏ها همه بایستى در این جهت همراه باشند و با دولت همکارى کنند و کمک کنند.
من همین جا در حضور شما مردم عزیزمان توصیه مى‏کنم، هم به قوه مجریه، هم به قوه مقننه که در این مسأله مهم باید با هم همکارى کنند، باید به هم کمک کنند. از یک طرف قضیه، نگاه به قوه مجریه است - که بار بر دوش قوه مجریه است، دولت بایستى اقدام کند، عمل کند، پس همه دستگاه‏هاى دیگر، از جمله دستگاه قانونگذارى باید به دولت کمک کنند - از طرف دیگر هم دولت بایستى آن چیزى که قانونى است و مراحل قانونى را گذرانده است، معتبر بداند و بر طبق آن عمل کند. بنابراین دولت، مجلس - قوه مجریه، قوه مقننه - در این کار دوشادوش هم حرکت کنند، به هم کمک کنند و با هم باشند، "ید الله مع الجماعة ". وقتى با هم بودند، خدا هم کمک خواهد کرد. بنابراین استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود کشور و بهره‏ورى مهم است، بهره‏ورى بیشتر از آنچه داریم و آنچه که بسیارى از آن‏ها متأسفانه مورد اسراف و استفاده غلط قرار مى‏گیرد.
آنچه من امروز به همه ملت عزیزمان و به مسؤولین محترم توصیه مى‏کنم، این است که براى دهه پیشرفت و عدالت، همه خودشان را آماده کنند. ما احتیاج داریم به جهش در این راه. ما عقب‏ماندگى زیاد داریم. با رفتار معمولى نمى‏شود به نقطه مطلوب رسید، ما به جهش احتیاج داریم. این جهش، ایمان مى‏خواهد، اخلاص مى‏خواهد، هماهنگى مى‏خواهد، همکارى نیروها را با یکدیگر لازم دارد. قواى سه‏گانه با هم همکارى بکنند، همدلى کنند، به هم کمک کنند، مردم به مسؤولین، به خصوص به قوه مجریه که وسط میدان است، کمک کنند، همکارى کنند، همراهى کنند، ما بتوانیم راه‏هاى نرفته را برویم، کارهاى بزرگى که در انتظار ما است، انجام بدهیم.
کارهاى بزرگ باید انجام بگیرد، کارهاى ماندگار باید انجام بگیرد. همه هم باید کمک کنند. اگر بخواهیم به آن هدفها برسیم، همه باید کمک کنند، سلیقه‏هاى مختلف را کنار بگذارند.

اصناف حضور فعال داشته باشید
همین اصناف و بازار، کسانى بودند که در دوران اختناق، به این نهضت کمک کردند. امام(ره) فرمود: اصناف بازوى قدرتمند نهضتند. همین‏طور هم بود، این‏ها تلاش و مجاهدت کردند. تاجر و کاسب بازارى، سرمایه خودش را در معرض تطاول مأموران بى‏انصاف رژیم سفاک گذشته قرار داد، براى این‏که به مرجع تقلید و به دین خود و نهضت اسلامى کمک کند. این‏ها را نباید فراموش کرد. در ماههاى قبل از پیروزى انقلاب، صنعتگران و کارگران کشور، بزرگترین ضربه را بر پیکر رژیم پوسیده سفاک پهلوى وارد کردند. این‏ها را نباید فراموش کرد. در دوران جنگ، کارگران و بسیارى از صنعتگران ما، با فداکارى توانستند حرکت صنعتى را در کشور از توقف و رکود و مرگ نجات دهند. مردم، مؤمن و متعهدند.

(البته) در سالهاى جنگ و کلا در سالهاى بعد از انقلاب، بعضى از اصناف و کسبه و تجار بسیار بد عمل کردند. کارى کردند که اگر کسى قصد داشت نسبت به کسبه و بازارى، زبان به بدگویى باز بکند، به‏طور وفور و فراوان، بهانه و نمونه در اختیارش بود. بعضى سوء استفاده‏ها کردند، قوانین را زیر پا گذاشتند و به ثروتهاى کلان دست پیدا کردند، در حالى که مردم - قشرهاى حقوق‏بگیر، کارگران و کارمندان و نظامیان - به خاطر مشکلات اقتصادى ناشى از جنگ و محاصره اقتصادى، فشارهایى را تحمل مى‏کردند، آنان در تحمل فشار، خودشان را با این مردم سهیم نکردند، بلکه جمعى از آن‏ها حتى این فشار را زیاد کردند! این، مناسب چهره اسلامى و انقلابى اصناف مسلمان جمهورى اسلامى نیست. مگر مسأله زندگى اسلامى این است؟ مگر فقط جیب خود (را) پرکردن مطرح است؟

سیاستهاى نظام جمهورى اسلامى و دولت خدمتگزار این نیست که از راه کنترلهاى بسیار شدید، مشکلاتى را براى عامه اصناف به وجود بیاورد، ولى این نباید موجب آن بشود که کسانى سوء استفاده کنند.
اصناف مؤمن، بازرگانان متدین، چهره‏هاى انقلابى، سابقه‏داران، جوانان، کسانى که جبهه‏ها را دیدید، براى جبهه‏ها پشتیبانى کردید، آن کاروانهاى کذایى را راه انداختید، چه‏قدر زحمت را تحمل کردید، کسانى که در رژیم گذشته آن مبارزات را کردند، آن ایستادگیها را در بازار نشان دادند، کسانى که در همه حضورهاى سیاسى دوران انقلاب، خودشان را نشان دادند و دشمن را مأیوس کردند، بایستى در اساسى‏ترین میدانها - یعنى میدان اقتصادى - در خدمت اهداف دولتى و اسلامى و نظام انقلابى - و نه فقط براى سود شخصى - یک حضور فعال داشته باشند و داشته باشیم.